Crime en Trauma Scene

 • - Reiniging na süicide
 • - Reiniging na geweldpleging
 • - Reiniging na een accidenteel overlijden
 • - Reiniging na een langdurig onontdekt overlijden
 • - Reiniging van overtuigingsstukken voor gerechtelijke diensten
 • - Reiniging in samenspraak met slachtoffer bejegening
 • - Reiniging voor vrijgave van verzegelde sites
 • - Verwijderen van lichaamsvloeistoffen
 • - Ontgeuren van vindplaatsen

Bijkomende diensten

 • - Reiniging na hoarding
 • - Reiniging van extreem vervuilde en verwaarloosde panden
 • - Reiniging van mortuaria
 • - Reiniging van lokalen voor medisch gebruik
 • - Reiniging van politionele voertuigen
 • - Reiniging van funeraire voertuigen
 • - Reiniging van doorgangscellen
 • - Reiniging van gevangeniscellen
 • - Reiniging na extreme vervuiling ten gevolge van huisdieren

Crime Scene Cleaning

crime scene cleaning

Op plaatsen waar er zich een geweldsdelict of suïcide heeft voorgedaan, om deze taak uit handen van de nabestaande te nemen kunnen ze hiervoor beroep op onze gespecialiseerde dienstverlenging doen.

Aangezien het hier vrijwel steeds om bloedsporen gaat ,raden we het ten stelligste af om als naaste dergelijke reinigingen zelf uit te voeren. Dit kan een zeer zware emotionele impact nalaten en trauma's zijn helaas niet uitgesloten.

Onontdekt overlijden

onontdekt overlijden

Onontdekte overlijdens gaan gepaard met de nodige problemen; aanwezigheid van ongedierte, extreme geurhinder enzovoort. Dikwijls is het lichaam van de overledenen al langdurige tijd aanwezig in de woonst. Restanten van biologische aard hebben zich ontwikkeld tot een broeihaard van bacteriën en besmettingsgevaar. In dergelijke gevallen is het aangewezen om het volledige pand of de woning te ontruimen vooraleer er kan overgegaan worden tot de effectieve reiniging en ontsmetting.

Indien nodig zal de vloerbekleding en degelijke ook door ons verwijderd worden. We zorgen ook voor het afvoeren van de gehelen inboedel. Als de eigenlijke reiniging is uitgevoerd en afgerond, gaan we over tot het grondige desinfecteren van de woning. Naderhand zullen we een speciale luchtbehandeling toepassen om terug een neutrale geur te bekomen.

Vervuilde en verwaarloosde panden

vervuilde en verwaarloosde panden

Mensen die op de dool zijn en hier geen controle meer over hebben. Verzamelwoede of hoarding kan leiden tot de meest absurde taferelen. Als men zich een weg dient te banen tussen een opeenstapeling van gebruikte levensmiddelen, spullen en voorwerpen die in de loop der jaren verzameld zijn.

Dit vormt niet alleen voor de bewoners een groot gezondheidsrisico, maar ook naar de naaste omgeving omdat er sprake kan zijn van ongedierte en geurhinder. In dergelijke situaties is het aangewezen om de woning te ontruimen, voor we verdere stappen kunnen ondernemen naar reiniging en desinfectering toe.

Opruimen junkhouses

opruimen junkhouses

Panden die gebruikt zijn voor drugsgerelateerde feiten; dit kan gaan van gebruikte spuiten, naalden, glasscherven met restanten van biologische aard of andere scherpe voorwerpen die een mogelijk besmettingsgevaar met zich meebrengen.

Deze materialen zullen apart bewaard worden in de hiervoor voorzien containers en naderhand ter verwerking aangeboden worden bij de hiervoor voorzien instanties. De rest van de inboedel zal door ons verwijderd en afgevoerd worden. Nadien kunnen we overgaan tot de reiniging en desinfectering van het pand.